Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

Αριθμός εισακτέων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ για το 2011

Ανακοινώθηκε από το ΥΠΔΒΜΘ ο αριθμός των εισακτέων για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ για το 2011.
Δείτε τα λεπτομερή στοιχεία για την κατανομή του αριθμού των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από εδώ.
Για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ (ομάδα Α) προβλέπεται ο αριθμός των εισακτέων να είναι 20% των θέσεων που μπορείτε να δείτε πως κατανέμονται αναλυτικά κατά σχολή από εδώ.
Όλη η απόφαση εδώ.