Παρασκευή, 29 Μαΐου 2009

Πρόστιμο για απόλυση εργαζομένης λόγω εγκυμοσύνης

Στο Συνήγορο του Πολίτη απευθύνθηκε εργαζόμενη πωλήτρια σε ιδιωτική επιχείρηση, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία κατήγγειλε ότι απολύθηκε από την εργοδότριά της, λίγο καιρό αφότου της ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος.

Η ανεξάρτητη αρχή εξέτασε την υπόθεσή της και επεσήμανε ότι η ελληνική νομοθεσία απαγορεύει και θεωρεί άκυρη την καταγγελία της σχέσης εργασίας εργαζόμενης από τον εργοδότη της, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και για χρονικό διάστημα ενός έτους μετά τον τοκετό, εκτός αν υπάρχει σπουδαίος λόγος για την καταγγελία, τον οποίο ο εργοδότης πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει.

Επιπλέον, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει κρίνει ότι η απόλυση εργαζόμενης, εξαιτίας εγκυμοσύνης, συνιστά και άμεση διάκριση λόγω φύλου. Διευκρινίζει δε η αρχή, ότι η περίπτωση αυτή, δηλαδή της εφαρμογής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, έχει ανατεθεί από το νόμο στο Συνήγορο του Πολίτη.

Εξετάζοντας την υπόθεση, ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι η εργοδότρια, παρότι η ίδια επικαλέστηκε ως σπουδαίο λόγο «την προβληματική και αντισυμβατική» συμπεριφορά της εργαζόμενης, ουδέποτε είχε προβεί σε έγγραφη διαμαρτυρία ή επίπληξη και προειδοποίηση της εργαζόμενης, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομολογία. Και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επίκληση του λόγου της προβληματικής συμπεριφοράς από την εργοδότρια ήταν προσχηματική και ότι η εργαζόμενη απολύθηκε λόγω της εγκυμοσύνης της.

Επίσης, η αρχή διαπίστωσε ότι η εργοδότρια είχε παραβιάσει τα δικαιώματα της εργαζόμενης, ενώ μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της, η υπάλληλος άρχισε να δέχεται πιέσεις, προκειμένου να εγκαταλείψει την εργασία της.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, τέλος, διαπίστωσε ότι συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του νόμου για την επιβολή προστίμου προς την εργοδότρια, λόγω παραβίασης του ΠΔ 176/1997 και του Ν.3488/2006 και γνωστοποίησε το συμπέρασμά του αυτό στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), το οποίο επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ στην εργοδότρια.

πηγή:Lawnews

Πέμπτη, 14 Μαΐου 2009

ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ 176 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ Γ' ΕΛΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Σε συνέχεια της ενημέρωσης που σας έστειλε χτες η νομική μας σύμβουλος συνάδελφος Φιριπή Παρασκευή και μετά τις τελευταίες νομολογιακές εξελίξεις (απόφαση Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου) σχετικά με τη δικαστική διεκδίκηση της ειδικής παροχής των 176 ευρώ, σας καλούμε να καταθέσετε εκ νέου αιτήσεις προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για τη διεκδίκηση των αναδρομικών για τα χρονικά διαστήματα από 1.1.2007 έως και σήμερα. Αυτό μας συνέστησαν οι νομικοί μας σύμβουλοι.

Σας επισυνάπτουμε και σχετικό υπόδειγμα αίτησης προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Οι αιτήσεις αυτές, κατά σχολείο και με ενιαίο αριθμό πρωτοκόλλου, και αφού κρατήσετε ένα αντίγραφο για τον προσωπικό σας φάκελο, πρέπει, μέσω των αντίστοιχων Γραφείων – Διευθύνσεων Εκπαίδευσης όπου υπάγεστε, να διαβιβαστούν και να καταχωριστούν ηλεκτρονικά στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Είναι δηλ. η ίδια διαδικασία που ακολουθήσαμε και τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ο λόγος είναι ότι απόφαση του Α.Ε.Δ. προβλέπει διετία και όχι πενταετία για την παραγραφή της αξίωσής μας, με χρόνο μάλιστα έναρξης αυτής της παραγραφής το τέλος του κάθε μήνα κατά τον οποίο η αξίωσή μας αυτή γίνεται απαιτητή.

Ως προς το ερώτημά σας αν πρέπει να ασκηθούν νέες ομόδικες αγωγές, είναι προφανές ότι είναι δικαίωμά και θέμα προσωπικής επιλογής σας.
13/05/2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ΄ ΕΛΜΕ-Θ
Τρανός Τριαντάφυλλος


ΑΙΤΗΣΗ

του/της………………………………………….

……………………………………………

……………………………………………

που υπηρετεί στο/στην
………………………………………….

…………………………………………….




……………………………/…../2009
ΠΡΟΣ

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,

(δια της Δ/νσης Δ/θμιας Εκ/σης)

…………………………….


Παρακαλώ να μου χορηγήσετε την Ειδική Μηνιαία Παροχή των 176,00Ε για τα έτη 2007, 2008 μέχρι και Ιούνιο 2009, παροχή που δεν μου έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα.
Τα ποσά που αιτούμαι, ζητώ να μου χορηγηθούν έντοκα με το ισχύον επιτόκιο υπερημερίας για κάθε έτος καθυστέρησης καταβολής τους, σύμφωνα και με την αριθμ. 1132/2008 ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, η οποία έχει κοινοποιηθεί στα αρμόδια υπουργεία.




……. αιτ……..

Μοναχός πλέον ο Παντελεήμων


Στις τάξεις των μοναχών καθαιρέθηκε ο πρώην μητροπολίτης Αττικής Παντελεήμων ύστερα από την ομόφωνη απόφαση του εκκλησιαστικού Δικαστηρίου να εφαρμόσει, σε εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας, το άρθρο 160 του Νόμου «περί εκκλησιαστικών Δικαστηρίων», το οποίο προβλέπει την ποινή της καθαίρεσης σε Ιεράρχη που έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακουργηματική πράξη.

Διαβάστε περισσότερα στο: http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=77

Τρίτη, 12 Μαΐου 2009

Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις αναδρομικές αξιώσεις

Στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) θα προσφύγουν οι εργαζόμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, προκειμένου να ακυρώσουν την πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (ΑΕΔ) που έκρινε ότι είναι διετής η παραγραφή των αναδρομικών αξιώσεών τους από διαφορές αποδοχών, επιδομάτων και κάθε είδους οικονομικών παροχών.
Πάντως, ήδη το θέμα της πενταετούς παραγραφής εκκρεμεί στο ΔΕΚ και αναμένεται η έκδοση απόφασης, όπως επίσης εκκρεμεί για να εκδικαστεί και στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας το ζήτημα της πενταετούς παραγραφής των αξιώσεων των υπαλλήλων του αμιγούς δημόσιου τομέα. Στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έχει παραπεμφθεί το θέμα της παραγραφής των αναδρομικών αξιώσεων των δημοσίων υπαλλήλων, με απόφαση Τμήματος το οποίο έχει κρίνει αντισυνταγματική την πενταετή παραγραφή.
Νομικοί κύκλοι θεωρούν βέβαιο ότι οι υπάλληλοι των ΝΠΔΔ θα δικαιωθούν και η χώρα μας θα καταδικαστεί από τους ευρωπαίους δικαστές για την απόφαση του ΑΕΔ, καθώς δημιουργεί ανισότητες και «πολίτες δύο ταχυτήτων». Οι ανισότητες, ανάγονται στο ότι οι αξιώσεις του ελληνικού Δημοσίου κατά ιδιωτών και των πολιτών γενικότερα είναι σε βάθος χρόνου πενταετίας, ενώ οι αξιώσεις των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα παραγράφονται στη διετία.
Επίσης, στο πλαίσιο των ανισοτήτων υπάγεται και το γεγονός ότι οι αξιώσεις των υπαλλήλων των ΝΠΔΔ παραγράφονται στη διετία, ενώ αντίθετα οι δικαστές και οι εισαγγελείς- μετά την απόφαση του Μισθοδικείου του Δεκεμβρίου του 2005- μπορούν να διεκδικούν αναδρομικά διαφορές αποδοχών, επιδομάτων κτλ. της τελευταίας πενταετίας.

πηγή: tovima

Τετάρτη, 6 Μαΐου 2009

Νέα γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της ΔΟΕ για το επίδομα των 176€



Δείτε τη νέα γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της ΔΟΕ, μετά τη δυσμενή απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου σχετικά με την παραγραφή της διεκδίκησης του επιδόματος των 176€.

Σάββατο, 2 Μαΐου 2009

Φάτε κανένα ...μαγιρεφτό


Η πινακίδα του εστιατορίου είναι από πλακόστρωτη πλατεία του νησιού τις ημέρες του Πάσχα.

Παρασκευή, 1 Μαΐου 2009

Γνωμοδότηση ΔΟΕ για τη νέα διεκδίκηση των 176€

Επειδή έφτασαν στα σχολεία έντυπα από δικηγορικά γραφεία που θεωρούν αναγκαία τη νέα δικαστική διεκδίκηση του επιδόματος των 176€ για τη διετία 2007-2008, υπό το φόβο της ενδεχόμενης μείωσης του χρόνου παραγραφής των αξιώσεων κατά του Ελληνικού Δημοσίου από τα 5 στα 2 έτη, σας παραθέτω για πληρέστερη ενημέρωση σας, τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της ΔΟΕ.