Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2008

Κυρία των Αγγέλων


Ένα από τα πιο όμορφα μνημεία που σώθηκε από τους σεισμούς και την πυρκαγιά του 1953 φαίνεται πως δεν σεβάστηκαν οι σύγχρονοι συμπατριώτες μας.

Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2008

Ισχύς Πιστοποιητικών γνώσεων χειρισμού ΗΥ

Παρατείνεται για ένα ακόμη έτος η Ισχύς των Πιστοποιητικών που είχαν εκδοθεί από φορείς πριν την Πιστοποίησή τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ.
Ισχύς Πιστοποιητικών Φορέων Γνώσης Χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν πριν την πιστοποίησή τους από τον ΟΕΕΚ
Σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου Γ/27767/13-11-2008 Απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. παρατείνεται για ένα ακόμη έτος η ισχύς:
1. των πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ. μέσα στο έτος 2006.
2. των πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ των φορέων ECDL Ελλάς, Vellum Global Educational Services, Infotest και ICT Hellas, τα οποία εκδόθηκαν μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. και αρχικά είχε παραταθεί η ισχύς τους μέχρι 31-12-2007 και κατόπιν μέχρι 31-12-2008.δηλ. μέχρι 31-12-2009
3. των πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ των φορέων ECDL Ελλάς, Vellum Global Educational Services, Infotest, ICT Hellas, Key-Cert και Acta, που εκδόθηκαν μετά από την ημερομηνία πιστοποίησής τους και μέχρι 31.12.2006.
Δείτε την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Ο.Ε.Ε.Κ.:

Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2008

Δικαίωση των εκπαιδευτικών από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης για το επίδομα των 176 ευρώ

Ανοίγει ο δρόμος για την αναδρομική καταβολή του επιδόματος των 176 ευρώ σε χιλιάδες εκπαιδευτικούς, μετά την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου της Θεσσαλονίκης, να απορρίψει την έφεση του Δημοσίου, το οποίο υποχρεούται να καταβάλει το ποσό των 7.568 ευρώ σε 53 καθηγητές, καθώς και τους τόκους υπερημερίας.

Χιλιάδες εκπαιδευτικοί σε όλη τη χώρα έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη διεκδικώντας το επίδομα των 176 ευρώ. Νομική βάση των ομαδικών αγωγών αποτελεί η αρχή περί ισότητας των πολιτών, δεδομένου ότι η ειδική μηνιαία παροχή δόθηκε σε πολλές και διαφορετικές κατηγορίες υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, με την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργών Oικονομίας και Oικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Επιπλέον χαρακτηρίζεται ως παράνομη πράξη του Δημοσίου η παρακράτηση από 1.1.2003 ποσοστού 6,67% για κύρια σύνταξη υπέρ του Δημοσίου και 4% υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων από το κίνητρο απόδοσης, ενώ δεν τους χορηγούνταν το ποσό των 176 ευρώ.

Η πρώτη αγωγή

Στις 21 Ιουνίου 2006 εκδικάστηκε η πρώτη αγωγή 53 εκπαιδευτικών επαγγελματικών λυκείων (πρώην ΤΕΕ) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, το οποίο έλαβε απόφαση βάσει της οποίας υποχρεώνεται το Ελληνικό Δημόσιο να καταβάλει στον καθέναν από αυτούς το ποσό των 7.568 ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και με βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας. Το Ελληνικό Δημόσιο αποφάσισε να εφεσιβάλει την πρωτόδικη απόφαση υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι η επίδικη ειδική παροχή αλληλοκαλύπτεται και συμψηφίζεται από το επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης που λάμβαναν οι καθηγητές κατά τη διάρκεια του κρίσιμου διαστήματος. Το επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης, σύμφωνα με το Δημόσιο, αποτελεί πρόσθετη μισθολογική παροχή, η χορήγηση της οποίας αποκλείει την καταβολή της επίμαχης ειδικής παροχής των 176 ευρώ. Επίσης, βάσει των ισχυρισμών του Δημοσίου, οι ένδικες αξιώσεις των καθηγητών για το χρονικό διάστημα από 1/1/2002 έως 9/11/2003 έχουν υποπέσει στη διετή παραγραφή της παρ. 3 του άρθρου 90 του ν. 2362/1995.

Απορρίφθηκε η έφεση

Το Τμήμα Δ’ του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης απέρριψε την έφεση του Δημοσίου, ανάβοντας το πράσινο φως για τη δικαίωση χιλιάδων καθηγητών. Σύμφωνα με την απόφαση, που δημοσιοποιήθηκε στις 30/10/2008, κρίνεται αβάσιμος ο ισχυρισμός για το επίδομα της εξωδιδακτικής απασχόλησης, το οποίο «είναι αμέσως συναρτώμενο προς το είδος και τις συνθήκες της παρεχόμενης εργασίας των εκπαιδευτικών, όπως είναι η διδασκαλία καθώς και η προετοιμασία αυτής, σε αντίθεση με την ειδική μηνιαία παροχή των 176 ευρώ». Η τελευταία απονέμεται συλλήβδην σε όλους τους υπαλλήλους, χωρίς να γίνεται διάκριση σε χαμηλόμισθους ή μη. Μάλιστα, το Εφετείο αποφάνθηκε ότι ο χρόνος παραγραφής των εν λόγω χρηματικών αξιώσεων είναι αυτός της πενταετίας, ο οποίος ισχύει καταρχήν για όλες τις χρηματικές αξιώσεις κατά του Δημοσίου, αλλά και για τις αξιώσεις του Δημοσίου έναντι τρίτων.

Η ίδια απόφαση προβλέπει ότι το ποσό των 7.568 ευρώ πρέπει να καταβληθεί σε καθέναν από τους εφεσίβλητους νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής τους (23.1.2006) βάσει του ισχύοντος επιτοκίου υπερημερίας κατά το χρόνο πληρωμής του. Την ίδια στιγμή, το Δημόσιο απαλλάσσεται από τα δικαστικά έξοδα της εφέσεως.